0264 599 197 / 0740 418 740

Cursuri

Cursuri de initiere

Cursuri de specializare

Workshops

Tabere Foto

Sunt interesat!

Sunt interesat!

FOTOGRAF COD COR 343101

Fotograful este angajatul unei redacții, întreprinderi de publicitate, studio foto-cinematografic sau altă întreprindere, desfășurându-și activitatea în cadrul unei echipe de înregistrare imagini, dar poate lucra și independent oferindu-și serviciile în baza unui contract de colaborare cu acestea. Fotograful, creator al imaginilor artistice sau a celor documentare conduce echipa de studiou, iluminare, colaborând cu laboratoarele de prelucrare imagine, răspunzând de coordonarea artistică și tehnică a tuturor compartimentelor ce concură la asigurarea calității profesionale de înalt nivel a imaginilor fotografice. În acest scop colaborează în permanență cu beneficiarii acestor imagini.

Munca de fotograf este o muncă de creaţie și presupune desfăşurarea unor activități atât în interior cât și în exterior, în condițiile cele mai diverse:
 Fotograful poate ocupa funcțiile de fotoreporter, asistent fotograf, editor foto sau laborant foto pentru minilaboratoare sau ateliere de prelucrare fotografii.
Fotoreporterul (fotograful de teren) este un specialist cu înaltă calificare în domeniul înregistrării imaginilor pe teren, cu valoare profesională atestată prin realizări anterioare, experiență profesională (dovedită prin abordarea unor/unei întregi game de imagini fotografice într-un domeniu) și implicare deosebită în procesul de creaţie.
Fotograful de studio îşi desfăşoară activitatea într-un loc special amenajat realizând în special imagini de prezentare.
Editorul foto realizează și prelucrează fotografii pentru ziare și reviste.
Fotograful laborant își desfașoară activitatea într-un laborator de prelucrare fotografii (digitale sau convenționale), asigurând prelucrarea materialului brut, printarea imaginilor, retușuri, prelucrări suplimentare și finisări în vederea obținerii formei finale de prezentare. În acest caz, respectă decupajul de imagine, asigurând cromatica dorită și introduce efecte de prelucrare, raspunzând de calitatea tehnica a imaginilor finale.
Lucrarile fotografice complexe sau de volum mare sunt realizate de echipe numeroase în care fotografii se integrează alături de stilişti, croitori, coafori, electricieni, laboranți, mecanici, tehnicieni și consultanți de diferite specialitați, coordonându-se și lucrând împreuna cu aceștia. Competențele fotografului se regăsesc în întregul proces de realizare a imaginii fotografice.

Obiective

Dobândirea unor noi competențe profesionale de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a salariaților, agenților economici cât și a persoanelor interesate, în vederea exercitării unei activități profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea și absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfecționare.

Beneficii

Deprinderea tuturor cunoștiințelor necesare profesării acestei meserii.
Obținerea unei diplome de absolvire în specializarea de Fotograf, recunoscută la nivel naţional și internaţional.

Durata

2,5 luni (teorie și practică)

Condiții minime pentru înscriere

Absolvenți de invățămant obligatoriu.

Acte necesare la înscriere

Copie B.I. sau C.I.
Copie certificat de naștere
Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricolă sau adeverință de absolvire
Copie certificat de casatorie (daca e cazul și numai când s-a schimbat numele în urma căsătoriei)
Adeverinta medicala de la medicul de familie

Taxe

Preţul cursului este de 1000,00 lei, cu plata în două rate.
Nu percecepem taxă de înscriere, taxă de suport de curs, taxă de examen sau certificat.
Sunteți considerat  înscris la un curs, numai după achitatea primei rate la sediul nostru și după semnarea contractului de formare profesională.

Certificatul de absolvire

În urma absolvirii examinări finale, după 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de absolvire în care se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ați absolvit și media de absolvire. Certificatul va fi însoțit de o anexă în care sunt înscrise competențele dobândite, în conformitate cu standardul ocupațional specific ocupației pentru care ați absolvit cursul. Certificatul de absolvire de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel național și internațional, în conformitate cu legislația în vigoare!

De ce să ne alegeţi pe noi?
Avem 9 ani de experienţă în formare profesională.
Suntem primul centru din Cluj-Napoca  care a organizat un curs autorizat de fotografie.
Veţi participa la un curs dinamic pe parcursul căruia veţi dobândi cunoştinţele necesare exercitării acestei profesii.
Cu diploma obţinută aveţi posibilitatea să vă angajaţi sau să vă deschideţi propia afacere ca PFA sau firmă. În plus, diploma legalizată, tradusă şi apostilată este valabilă şi în străinatate.


Sunt interesat!

Workshops

În curând.
Sunt interesat!

Tabere Foto

În curând.
Sunt interesat!